top of page
באפשרותך לפנות עלינו ישירות ולהזמין אחת מהחבילות המוצעות
:אנו ממליצים לדייק על שאלות הבאות
?איזו אזרחות שלכם
 ?האם יש לכם ילדים משותפים  
האם היתם נישואים בעבר? אם כן -באיזו מדינה הונפקה תעודת גירושין?
?במה אתם מאוניינים 
ברישום נישואין -
בטקס חגיגי בעולם חתונות בטביליסי -
בטקס חגיגי באחד מהמקומות היפים מחוץ לעיר טביליסי -

ההודעה שלך נשלחה

חתונה בגאורגיה

חתונה בגיאורגיה             רישום נישואין בגיאורגיה              חתונה לישראלים               חתונה לישראלים

Wedding
   in
    Georgia
  • Grey Facebook Icon

 | HOLON, ISRAEL     חולון ישראל |

bottom of page